Rozporządzenie z 28 października 2021 – co dla kultury?

Spróbujmy to ułożyć: jest wtorek, choć czujesz się jakby był poniedziałek, nowe obowiązuje od soboty, a to był jeszcze poprzedni miesiąc.
 
Do rzeczy: jest kolejne rozporządzenie, obowiązuje od 31 października do 30 listopada 2021.

Nowe rozporządzenie zakłada m.in. przedłużenie do 30 listopada 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego po raz kolejny rozporządzenia.
Dla instytucji kultury aktualne pozostają dotychczasowe limity:
Muzea i galerie sztuki
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 10 m2.Kina
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75% obłożenia. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.Teatry, opery, filharmonie
Na świeżym powietrzu:Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75% obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.

W pomieszczeniach:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75% obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Zapewnienie, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Domy i ośrodki kultury
Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 75% uczestników. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez uczestników.

Koncerty i widowiska cyrkowe

udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75% liczby miejsc, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia, by w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2, zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.
Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:
udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75% liczby miejsc, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Parki rozrywki na świeżym powietrzu
Parki rozrywki na świeżym powietrzu działają przy maks. 75% obłożeniu.Biblioteki
Udostępniają zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 10 m² powierzchni (z wyłączeniem bibliotekarzy). Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.
Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:
udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia
Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia funkcjonują w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit – maks. 150 osób (limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19).Targi, wystawy, kongresy, konferencje
Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem limitu – 1 osoba na 10 m2.
Oczywiście do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.
Aktualne rozporządzenie można przeczytać TUTAJ.

Kultura na Czasie
Anna Rudnicka

58-100 Świdnica,
ul. M. Kopernika 25/7

NIP:

8821983189

REGON:

524920551

W czym mogę Ci pomóc?

Telefon:

+48 605 925 386

Mail:

info@kulturanaczasie.pl

Znajdź mnie w mediach społecznościowych!

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Copyright © 2024 wsparcie adito.pl